In 2007 kwamen Petra Geerdink, Machteld Kok, Anita Oerlemans-Smit en Marcia Schless op het idee om te proberen ieder 10 dames te benaderen en te peilen of er interesse was een klein event te organiseren op de PROVADA dat jaar. Enthousiast als zij waren, is een eerste bijeenkomst op poten gezet en daarbij tevens de directie van PROVADA betrokken, die onderschreven dat de zichtbaarheid van vrouwen in het vastgoed verbeterd kon worden. Na een succesvolle high tea op de beursvloer werd geconcludeerd dat er behoefte was aan een vereniging van vrouwen, werkzaam in het vastgoed. Het ledenaantal groeide snel en derden uit de branche benaderden DWIRE om iets mede te organiseren in de vorm van presentaties, vakbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken etc. Ook boden de DWIRE-leden zich aan om deel te nemen aan commissies.

Voorop stond en staat dat onze vereniging geen feministisch bolwerk moet worden en dat de realiteit van de vastgoedwereld er nu eenmaal wel een is dat er heel veel mannen in het vastgoed werkzaam zijn. Om de zichtbaarheid van de vastgoedvrouw te versterken is daarom ook in 2007 de DWIRE Vastgoedvrouw Award in het leven geroepen.

Nu, na 12 jaar is het tijd om DWIRE te “Re-Branden”. De vereniging floreert het beste als zij leden heeft die bewust kiezen om binnen dit netwerk kennis te delen, kennis op te halen en ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen in een vrouwvriendelijke omgeving. De rol die DWIRE daarbij speelt, is die van “facilitator” en “kennisplatform”. Daarnaast is er een nieuwe generatie ontstaan, die behoefte heeft aan een andere manier van netwerken. Ook het ontstaan van andere vastgoednetwerken leidt etoe en dat DWIRE zich moet blijven vernieuwen, onder andere door middel van een meer toegankelijke website, het organiseren van vakinhoudelijke bijeenkomsten, het inzetten van Award winnaressen als ambassadeur van DWIRE, het mentorprogramma en feitelijk zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van haar leden. Wij kijken uit naar de 12,5 jaar jubileum viering van DWIRE! De support van de leden, ambassadeurs, sponsoren en media partners is daarbij onontbeerlijk. Dank aan jullie allen voor het vertrouwen dat jullie DWIRE hebben gegeven!