Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste dame die de Evenementencommissie kan versterken! Klik hier voor meer informatie. Ook als je geen ‘vaste’ functie wil innemen in de Evenementencommissie kun je je natuurlijk ook aanmelden als organisator van een van de thema-events!

Daarnaast hebben Claudia Heimensen en Diane Wigtman aangegeven 2 van de 3 posities te willen bekleden in de Communicatiecommissie. Zij gaan zich inzetten om DWIRE nóg beter op de kaart te zetten als platform voor vrouwelijke professionals die werkzaam zijn in het vastgoed. Daartoe kan gerekend worden het aankondigen en verslaan van events die zijn/worden georganiseerd via sociale media, het samenwerken met andere netwerken en/of (online) informatie- en nieuwsmedia voor de vastgoedprofessional, het meedenken over communicatie naar de leden en het aantrekken van nieuwe leden. Van harte welkom Claudia en Diane! Er is daarmee nog plaats voor één dame extra!

Tot slot hebben we op de ALV ook aangegeven dat er nieuwe Kascommissies dienen te worden opgericht ten behoeve van de boekjaren 2019 en 2020. Daarnaast is er een Kascommissie benodigd die een second opinion zal geven op het gedane werk van de laatste Kascommissie over de boekjaren 2009-2018 (zoals bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten). De omvang van deze Kascommissies en de inspanning zal, zeker over de jaren 2019 en 2020, beperkt zijn omdat deze boekjaren mooi op orde zijn. Het is ook mogelijk om in meerdere Kascommissies plaats te nemen!

Dus dames, word je hier enthousiast van? Meld je dan snel aan bij info@dwire.nl!