Contact

Neem contact met ons op:

info@dwire.nl

Commissies

Wij geloven erin dat DWIRE alleen bestaansrecht heeft voor en door de leden. Daarom zijn wij ontzettend dankbaar voor de leden die zich voor onze vereniging inzetten.

Deel jij die visie en wil jij je steentje bijdragen aan een groter bestaansrecht voor dames in het vastgoed? Dat kan! Wij zijn altijd op zoek naar leden die actief willen zijn, bijvoorbeeld in een commissie! Denk aan: evenementen, marketing en communicatie, sponsoring of misschien heb je zelf wel een idee! Stuur snel een email aan: info@dwire.nl en laat van je horen!

Evenementencommissie

Wat doet de evenementencommissie?

De evenementencommissie organiseert circa 10 inhoudelijke evenementen per jaar. Vaste prik zijn doorgaans de nieuwjaarsborrel, bijeenkomsten op de PROVADA, onze eigen vastgoedtrip, de zomer BBQ en het najaarsevent. Verder leert de ervaring dat locatiebezoeken bij kantoren, bedrijven of projecten waar leden van de vereniging bij betrokken zijn, vaak goed bezocht worden. De evenementencommissie heeft veel vrijheid om events te organiseren. De taken van de commissie bestaan met name uit het bedenken van het doel en de inhoud van een event, het opstellen van het programma, het prikken van de datum, het regelen van de locatie en de borrel, het budgetteren en het verzorgen van de communicatie omtrent het event. Gelet op de bereidheid van leden om events mede te organiseren en de wens van bedrijven om via onze vereniging meer exposure te krijgen, is de omvang van de werkzaamheden redelijk beperkt en vooral heel leuk!

Leden

De eventcommissie wordt vanuit het bestuur aangestuurd door Annieke en Marleen en bestaat verder uit de volgende leden:

Heb je een idee voor of vraag aan de evenementencommissie? Mail het aan events@dwire.nl.

Communicatiecommissie

Wat doet de communicatiecommissie?

De communicatiecommissie zet zich ervoor in om DWIRE nóg beter op de kaart te zetten als platform voor vrouwelijke professionals die werkzaam zijn in het vastgoed. Daartoe kan gerekend worden het aankondigen en verslaan van events die zijn/worden georganiseerd via sociale media, het samenwerken met andere netwerken en/of (online) informatie- en nieuwsmedia voor de vastgoedprofessional, het meedenken over communicatie naar de leden en het aantrekken van nieuwe leden.

Leden

De communicatiecommissie wordt vanuit het bestuur aangestuurd door Claudia en bestaat verder uit de volgende leden:

Heb je een idee voor of vraag aan de communicatiecommissie? Mail het aan communicatie@dwire.nl.

Kascommissie

Wat doet de kascommissie?

De kascommissie vindt bestaansrecht in de statuten van DWIRE. De leden van de kascommissie worden benoemd door de ALV. De taken van de kascommissie bestaan uit het vooraf controleren van de jaarlijkse financiële verantwoording. Hierbij onderzoekt de commissie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.

Heb je een idee voor of vraag aan de kascommissie? Mail het aan de penningmeester.