Contact

Neem contact met ons op:

info@dwire.nl

Commissies

DWIRE dankt haar bestaansrecht aan de actieve inzet van onze leden. Binnen en buiten de commissies zijn we steeds op zoek naar meerwaarde voor onze leden. We streven naar een goede afspiegeling van de werkgebieden in ons bestuur en de commissies van DWIRE, waarbij de events afgestemd worden op de behoeften van onze leden. Heb jij daarover ideeën of wil je daaraan bijdragen? Kies dan voor één van de DWIRE commissies. Keuze genoeg om je kennis te delen of juist te ontwikkelen. We horen graag!

Evenementencommissie

De Evenementencommissie zorgt voor de aansprekende evenementenagenda. Ieder jaar wordt een interessant programma samengesteld met excursies aan bijzondere vastgoedprojecten, seminar over actuele onderwerpen en netwerkborrels. Vaste prik zijn de nieuwjaarsborrel, de PROVADA, de jaarlijkse zomerbarbecue en natuurlijk de DWIRE studiereis.

De Evenementencommissie streeft naar een divers en inspirerend programma dat zoveel mogelijk leden aanspreekt en alle onderwerpen in het vastgoed behandeld. Heb je een idee voor of een vraag aan de commissie? Mail naar events@dwire.nl.

De evenementencommissie bestaat verder uit de volgende leden:

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie zet zich in voor het nog beter op de kaart zetten van DWIRE als landelijks vastgoedplatform voor vrouwelijke professionals. Ook zet de communicatiecommissie zich in voor de zichtbaarheid van DWIRE leden door o.a. het aandragen van leden voor vastgoedcongressen, interviews of paneldiscussies.

De leden van de communicatiecommissie zorgen voor de berichtgeving op de website en sociale media en houden de leden op de hoogte van aankomende activiteiten. Ook samenwerkingen met andere (vastgoed)media zoeken wij graag op. Heb je een idee voor of een vraag aan de commissie? Mail naar communicatie@dwire.nl.

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

Kascommissie

Conform de statuten van DWIRE worden de leden van de kascommissie benoemd door de ALV. Het is de taak van de kascommissie vooraf de jaarlijkse financiële verantwoording te controleren. Hierbij onderzoekt de commissie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Heb je een idee voor of een vraag aan de commissie? Mail naar info@dwire.nl.

De kascommissie bestaat uit de volgende leden: