DWIRE-brainstormsessie-2_0-banner

Brainstormsessie

Op 25 juni 2019 hebben de leden van onze mooie vereniging met elkaar gebrainstormd over de toekomst van DWIRE. De sessie werd geleid door Marie-Anne Dekkers Van den Dool, DWIRE-lid en mede-initiator van de mentorcommissie. Onder haar begeleiding heeft illustrator, visualiser en ir. industrial design Marion Vrijburg, onze plannen gebundeld en gevisualiseerd. Vragen die centraal stonden, waren bijvoorbeeld:

 • Waar stond en staat DWIRE voor en waar willen we naar toe?
 • Welke dames willen we aan DWIRE verbinden?
 • Wat voor events zou DWIRE moeten organiseren?
 • Samenwerking met andere netwerkverenigingen?
 • Hoe kunnen we actieve betrokkenheid van de leden optimaliseren?

Resultaten

De brainstormsessie heeft geleid tot de volgende inzichten.

DWIRE is een netwerkvereniging die uitsluitend uit dames bestaat. In de loop van de jaren is de kijk op de vastgoedwereld en de rol van dames daarin veranderd. DWIRE hoeft zich daarom niet meer te onderscheiden door typische dames-elementen of uiterlijk vertoon. DWIRE draait om vastgoedprofessionals die toevallig ook dames zijn.

Op dit moment verdient DWIRE extra aandacht, zichtbaarheid en betrokkenheid. Juist het netwerk is de kracht van DWIRE. Alles wat het nodig heeft, is aanwezig. Het contact tussen haar leden moet alleen nog geïntensiveerd worden om een transformatie van "I have a dream" naar "We have a dream" door te maken. Connecting the dots!

Om het contact te intensiveren zou DWIRE het platform moeten zijn waar vrouwen zich in de eerste plaats op hun gemak voelen:

 • Een netwerk van "powervrouwen", elk op hun eigen niveau en binnen hun eigen discipline.
 • Vastgoed dames moeten vooral zichzelf kunnen zijn en zich niet anders hoeven voordoen.
 • Het over en weer gunnen van business en het bieden van oplossingen en hulp. Interactie.
 • Kwetsbaarheid mag getoond worden en gevoelige zaken besproken. Girls-talk.
 • Sociale verbinding. Gelijkwaardigheid en veiligheid staat voorop!
 • Wie is wie? Een ontmoetingsplaats die vastgoeddames aan elkaar verbindt.

Daarnaast zou DWIRE het platform moeten zijn waar met elkaar wordt gedeeld:

 • Inhoudelijke kennis
 • Ervaringen
 • Projecten en prestaties
 • Elkaars diensten
 • Trends en vernieuwing

De middelen die we daarvoor kunnen gebruiken zijn:

 • Smoelenboek en naambordjes bij de bijeenkomsten.
 • Zichtbaarheid en info over alle leden op de website (alleen voor leden).
 • (Nieuwe) leden introduceren zich kort aan andere leden (een online pitch).
 • ‘Een dag van ….’ elk uur een foto maken van wat iemand een dag zoal doet.
 • Thema’s van evenementen samen uitwerken.
 • Denktank bijeenkomsten voor trends, vernieuwing en verduurzaming.
 • Korte inhoudelijke sessies. (Breakfast / Lunch)
 • Masterclasses.
 • Projectbezoeken / Prestaties van de leden.
 • Interactieve sessies, zoek de dialoog met elkaar op over ‘wat er speelt’.
 • Informele manieren van samenkomen (fietsactiviteit, architectuurreis).
 • Netwerkborrels (al dan niet gecombineerd met…) elkaar beter leren kennen.
 • Zichtbaarheid naar buiten door er op internet/social media over events/nieuws te vertellen en met behulp van de leden, die deze content weer delen.
 • Samenwerken met andere netwerken.

Bij DWIRE 2020 zien we weer enthousiaste nieuwe (jonge) aanwas, maar het behoud van een solide kern van zichtbare leden die op de een of andere manier en in meer of mindere mate actief betrokken zijn bij het netwerk.

Visie

De resultaten van deze brainstormsessie zullen door het bestuur nader worden uitgewerkt tot een heldere visie van DWIRE die past in de huidige vastgoedwereld.