Contact

Neem contact met ons op:

info@dwire.nl

Privacyverklaring

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018, stellen wij de DWIRE-leden hiermede op de hoogte van de richtlijn bij het gebruik van persoonsgegevens binnen de Vereniging Dutch Women in Real Estate.

De Vereniging Dutch Women in Real Estate vraagt elk DWIRE-lid om toestemming bij aanmelding via de DWIRE website als lid, om haar persoonsgegevens op de website op te slaan, toegankelijk te maken voor de overige leden via een login code om toegang te kunnen krijgen tot de ledenlijst en aan te wenden voor de volgende DWIRE gerelateerde doelstellingen:

  • Het factureren van lidmaatschapsgeld en indien van toepassing, overige te innen gelden betrekking hebbend op DWIRE evenementen en/of sponsor activiteiten.
  • Het ontvangen van email berichten van DWIRE betrekking hebbende op een nieuwsbrief, uitnodiging en vastgoed-branche gerelateerde algemene informatie.

Het is DWIRE en haar leden niet toegestaan bedoelde persoonsgegevens te delen met derden of bedoelde persoonsgegevens aan te wenden voor commerciële (individuele) doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DWIRE en/of haar lid/leden.

Tevens geeft aanmelding als lid van DWIRE het lid de vereniging daarmee toestemming om beeldmateriaal (foto materiaal) te gebruiken als gevolg van het bijwonen van DWIRE activiteiten. Indien het lid uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen gebruik van bedoeld beeldmateriaal (foto materiaal) dient zulks op voorhand aangegeven te worden bij aanmelding als lid van DWIRE.

Bij aanmelding als lid van DWIRE via de website geeft het DWIRE-lid aan dat zij heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring van de Vereniging Dutch Women in Real Estate en dat zij hierbij DWIRE toestemming geeft om haar persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven te mogen opslaan en aanwenden. Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming op ieder moment weer in te trekken of jouw  voorkeuren voor specifieke informatie te wijzigen. Dit kan door een email te sturen naar info@dwire.nl.