Contact

Neem contact met ons op:

info@dwire.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschap en kosten

Een lidmaatschap bij DWIRE wordt uitsluitend op persoonlijke titel aangegaan. Het lidmaatschap is geen zakelijk lidmaatschap en daarom ook niet overdraagbaar. Een lid is zelf verantwoordelijk voor de rechten en plichten die uit het lidmaatschap voortvloeien. De hoogte van de contributie bedraagt in 2024 EUR 137,50 per jaar (2025: EUR 150,00). Een lid dat zich ná 30 juni heeft ingeschreven, is dat eerste jaar een contributie van EUR 68,75 (2025: EUR 75,00) verschuldigd.

ClubCollect

DWIRE werkt met ClubCollect als partner bij het verzenden van de facturen en het innen van de contributie. Een lid stemt bij het aangaan van een lidmaatschap in met betaling van de contributie via het ClubCollect betalingsplatform. Wij werken niet mee aan afwijkingen hierop, voeren geen eventuele extra handelingen uit voor of gaan niet in op individuele verzoeken van financiële afdelingen van bedrijven. Wij raden daarom ieder lid aan om de factuur eerst zelf per iDEAL te betalen en daarna – indien gewenst – te declareren bij de werkgever. Indien toch gebruik wordt gemaakt van een overschrijving draagt het lid zelf de verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van de betaalinstructie zoals vermeld op de factuur. Als een overschrijving mislukt, wordt de factuur geacht te laat te zijn betaald. Er kan vervolgens bij het betreffende lid een boete in rekening worden gebracht en/of er kan een incassotraject worden opgestart.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging en wederzijdse bevestiging automatisch ieder jaar op 1 januari verlengd met een jaar. Wil je je lidmaatschap beëindigen? Dat kan door een email te sturen vóór 1 december met jouw contactgegevens naar het bestuur via info@dwire.nl, waarna jouw uitschrijving voor het opvolgende verenigingsjaar wordt verwerkt. Let op dat je voor het einde van het jaar een bevestiging hebt ontvangen van jouw opzegging. Zeg je veel eerder op dan 1 december? De betalingsverplichting voor het lopende verenigingsjaar blijft dan bestaan. Je bent dan uiteraard ook nog welkom op alle events in dat jaar.

LinkedIn

DWIRE heeft een besloten online forum op LinkedIn. Het forum is alleen voor leden toegankelijk. Hier worden regelmatig (nieuws)berichten gepost die interessant zijn voor leden, waaronder ook een terugblik van alle DWIRE-bijeenkomsten. Alle leden kunnen hier een vraag, uitnodiging of mededeling achter laten als je denkt dat het netwerk jou van dienst kan zijn of andersom. Ga naar het DWIRE forum. Naast dit besloten forum voor leden, kunnen niet-leden van DWIRE op de hoogte blijven door de openbare pagina van DWIRE op LinkedIn te volgen.

Algemene Ledenvergadering

Als vereniging organiseert DWIRE jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Er wordt door de leden goedkeuring gegeven op de financiële jaarrekening, de hoogte van de contributie, de begroting en de bestuurssamenstelling. Leden kunnen, nadat je bent ingelogd, altijd alle ALV-documenten van de meest recente Ledenvergaderingen bekijken.