Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van DWIRE op donderdag 17 september is Renske Miedema benoemd als erelid. Renske ontving deze eervolle vermelding voor haar buitengewone verdiensten jegens de vereniging van bestuursvoorzitter Marieloe van der Stoep. Renske heeft zich ingezet voor het behoud, vernieuwen en versterken van de vereniging. Renske heeft van 2012 tot en met 2019 een bestuursfunctie bekleed, waarvan het laatste jaar als Penningmeester.