Wil je inzicht in de agenda’s of notulen van de ALV’s? Of ben je op zoek naar het Draaiboek voor de evenementencommissie? Ga naar:

  1. de Leden Login-pagina;
  2. login met je inloggegevens; en
  3. klik op het submenu ALV & Leden informatie.

Hier vind je onder andere de volgende documenten:

  • Agenda’s en notulen van Algemene Ledenvergaderingen
  • Vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen
  • Verslagen van de kascommissies
  • Draaiboek evenementencommissie
  • Communicatieplan communicatiecommissie