Bestuurslid Claudia Heimensen is te gast in de podcast BOSS van de TU Delft en spreekt over de complexiteit van mixed-use ontwikkelingen en de toegevoegde waarde van het business netwerk DWIRE.

BOSS (Building Organization Student Society) is in 1993 opgericht als de studentenvereniging van de afdeling Management in de Gebouwde Omgeving (voorheen Real Estate and Housing), aan de TU Delft. De vereniging is een schakel tussen studenten en onderwijs. Daarnaast dient het om het contact met studenten en de praktijk te vergemakkelijken. Om dit te bereiken organiseert BOSS diverse nationale en internationale activiteiten zoals de podcast BOSScast met o.a. vastgoedvrouwen.

Claudia Heimensen, zelf projectontwikkelaar bij Provast en vastgoedvrouw, geeft een toelichting op het verschillende hoogbouwprojecten waaronder het project Tree House van Provast, dat zal worden gerealiseerd naast het centraal station Rotterdam. Een mixed-use project van circa 40.000 m² met een toren van 130 meter waarin wonen, werken en verblijven samenkomt.

Claudia Heimensen hoopt door deelname aan de podcast andere, jonge vrouwen te kunnen inspireren om ook te kiezen voor een baan in de bouw- en vastgoed, en om zich aan te sluiten bij DWIRE. Dit sluit aan bij de ambities van DWIRE om ook voor jonge vrouwen die net zijn afgestudeerd een plek te zijn waar zij inspiratie, coaching en een netwerk kunnen vinden.

De podcast is te beluisteren via Spotify:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F2Q9X1Thmiors9F0OwdGITz%3Fsi%3D7b3836b2a10d41b8&data=04%7C01%7Ccheimensen%40provast.nl%7C8b56260b810b4d3cacef08da074e1583%7C54d0e4c3a55c402abfd7db3ac71faa76%7C0%7C0%7C637830329216704723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qP3%2F09Aqt3so2T6HywVe%2BewXno6cLHUn1bFDIjtrLs8%3D&reserved=0